top of page

אפילוטימי

אפילוטימי

אפילוטימי 

עמ׳ 78-80 בחוברת ״יסודות״ 

מה כלול?

90.png
  • לימוד ב-7 שלבים

  • פתיחה - בית - פזמון

  • פלייבק ב-7 מהירויות

  1. 7 סרטוני הדרכה

  2. פלייבק

סלואו רוק

אגוניה

מה לך ילדה

מה כלול?

למתקדמים

  • 4 קליפים

  • פלייבק

 

ללא דף עבודה תווים , סריגים ואצבוע

90.png

חסאפו-סרביקו

מיליסה מו

זיליה מו

מה כלול?

קליפ נגינה איטי

  • סולם מי מינור מיקום 3

  • תווים לכל השיר כולל אצבוע

 

2 סרטונים

bottom of page