top of page
תפריט
כל השיר - 60

פתיחה, בית, פזמון - מהירות 60

סולם מי מינור

סולם מי מינור
סולם מי מינור

הכרות עם הסולם יעזור לנו ללמוד את השיר. שימו לב לאצבוע, לתווים על הבוזוקי ולתווים על דף העבודה

זיליה מו - חאריס אלקסיו

חאריס אלקסיו

מצאו את הסולם שחאריס אלקסיו שרה ונגנו איתה

זיליה מו - גליקריה

מצאו את הסולם שגליקריה שרה ונגנו איתה

גליקריה
bottom of page