הלילה לילה - קורס אוסאק מינור

קליפ לימוד: קריאת תווים ונגינה במקצב רומבה מזרחית

הלילה לילה
הלילה לילה

תבנית מי מינור אוסאק
תבנית מי מינור אוסאק

תרגול כתיבת סולם
תרגול כתיבת סולם

הלילה לילה
הלילה לילה

1/4