נעימת הסוסטה - קורס היג׳ז מג׳ור

 תראו בקליפ תלמידים מנגנים ביחד בקצב ובהרמוניה

נועם, אריאל ודיוניסיס בשלושה קולות לבוזוקי

סוסטה רה היג׳ז
סוסטה רה היג׳ז

 2 סוסטה רה היג׳ז
2 סוסטה רה היג׳ז

סוסטה רה היג׳ז
סוסטה רה היג׳ז

1/2