top of page

תאוריה והרמוניה

תאוריה/הרמוניה

הרמוניה ואלתור ברה ראסט

Untitled 2.png
 • סולם רה ראסט

 • פירוק אקורד רה מג׳ור

 • תרגיל פירוק אקורד

 • מסלולי אלתור ברה ראסט

מה כלולל

 1. 8 סרטונים

 2. תווים לסולם ומקאם ראסט

 3. הסברים על הרמוניה ובניית אקורד

 4. הסברים על אלתורים

 5. שירים מוכרים ברה ראסט

רומבה מזרחית

רומבה

הופה נינה נאי

90.png
 • כל השיר בשלבים 

 • סולם רה ראסט מג׳ור מיקום 2

מה כלולל

 1. 13 סרטוני הדרכה

 2. הופה נינה נאי קזנדזידיס

 3. הופה נינה נאי בוזוקי גרוב

bottom of page