אוסאק - מינור

בסיס לאוסאק מינור

מי אוסאק מינור

 • תבנית אוסאק

 • 3 פוזיציות אוסאק

 • הרמוניה ואקורדים באוסאק

 • הסברים על מקאם אוסאק

מה כלולל

 1. 5 סרטונים

רומבה מזרחית

 

דקריזמני

 • דקריזמני במי אוסאק מינור

 • פתיחה

מה כלולל

 1. סרטון אחד

 2. תווים לפתיחה ללא אצבוע

הליל לילה

 • לילה לילה במי אוסאק מינור

 • שיר מלא

מה כלולל

 1. סרטון אחד

 2. תווים לסולם ומקאם אוסאק

 3. תווים לפתיחת השיר 

 • Facebook Social Icon

052-4323346

Created with WIX by Studio Bouzouki     אולפן בוזוקי  ©2021