top of page

 ניאבנד - מינור

רומבה מזרחית

רומבה

פני מלאך 

60.png

מה כלול?

  • כל השיר

  • הורדת תווים כולל אצבוע

  • סולם רה ניאבנד

  • גרסאת ביוונית ובעברית

2 סרטונים

תווים  

זמבקיקו

זמבקיקו

הזמבקיקו של אבדוקיה

מה כלול?

  • כל הנעימה

  • הורדת תווים כולל אצבוע

  • סולם רה ניאבנד

  • קישוטים

10 סרטוני הדרכה

תווים

סולם כולל תווים 

90.png
bottom of page